Zatrudnimy pracownika - Konserwator CRO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – konserwator na pływalni w Centrum Rekreacji Oborniki. Umowa o pracę – 1 etat.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należeć, przede wszystkim, obsługa i nadzór nad urządzeniami zainstalowanymi na basenie – utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, pomp, central wentylacyjnych i filtrów, a w szczególności:

 • konserwacja, bieżące naprawy systemów technologii basenowej,
 • kontrola parametrów wody basenowej,
 • uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,
 • nadzór techniczny nad maszynami i urządzeniami (obsługa procesów obiegu filtracji, podgrzewania, dezynfekcji wody, uzupełnianie obiegu świeżą wodą, płukanie filtrów itp.),
 • prowadzenie bieżących napraw i remontów,
 • sporządzanie dziennych raportów pracy,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • przygotowanie urządzeń objętych dozorem technicznym pod przegląd UDT,
 • uruchamianie i kontrola central klimatyzacyjnych,
 • usuwanie wszelkich awarii na pływalni,
 • dokonywanie drobnych napraw i czynności serwisowych,
 • czyszczenie i pielęgnacja niecek basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
 • kontrola systemów w węźle cieplnym: CO CWO, wentylacji, podgrzewania wody basenowej,
 • prowadzenie prac porządkowo-konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • naprawa usterek mechanicznych oraz hydraulicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe/techniczne, mile widziane o specjalności sanitarnej, elektrycznej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, mechanicznej, energetycznej, instalacji przemysłowych, technologa basenowego,
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne G1 lub G2 do obsługi, konserwacji, remontu i montażu instalacji i urządzeń energetycznych do 1 kV.

Dodatkowe:

 • mile widziana umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Wymagane dokumenty:

 • CV.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:

Kierownik CRO – ryszard.stelmaszczyk@pwik-oborniki.pl

Sekretariat PWiK – sekretariat@pwik-oborniki.pl


Więcej informacji u Kierownika CRO pod numerem tel. 887-169-999.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK w Obornikach Spółka z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014 r. poz. 1182,1662)"

 

Informujemy, że Administratorem danych jest PWiK w Obornikach Spółka z o.o. w Obornikach.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Załączniki:

Opublikowano: 15.03.2022r.